Chính sách bảo mật

1. Thu thập thông tin cá nhân

Các thông tin thu thập qua website giúp chúng tôi: 

- Hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm.

- Giải đáp thắc mắc khách hàng.

- Cung cấp cho khách hàng thông tin mới nhất trên website.

- Thực hiện các khảo sát khách hàng.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

- Chúng tôi cam kết thu thập và sử dụng thông tin cá nhân khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ quy định pháp luật.

- Khi cần thiết sử dụng thông tin này để liên hệ với khách hàng trực tiếp và gián tiếp dưới các hình thức như: Thư ngỏ, đặt đơn hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật.

3. Chia sẻ thông tin cá nhân: 

- Ngoài trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin ra bên ngoài.

- Trong một số trường hợp cụ thể chung tôi có thể thuê đơn vị nghiên cứu đánh giá chung về thông tin khách hàng.