Xe Hino

Xe Tải Hino bao gồm các dòng xe có tải trọng từ 1.9 tấn, 2t4, 3t5, 5 tấn, 6t5,8 tấn, 15 tấn

Xe Tải Hino 1.9 Tấn XZU650L - Thùng Dài 4M5
Xe Tải Hino 1.9 Tấn XZU650L - Thùng Dài 4M5
Mã: Hino XZU650L-AN
618,000,000 Đ
Xe Tải Hino 2T4 XZU710L - Thùng Dài 4M5
Xe Tải Hino 2T4 XZU710L - Thùng Dài 4M5
Mã: Hino XZU710L
625,000,000 Đ
Xe Tải Hino 3.5 Tấn XZU720L- Thùng Dài 5M2
Xe Tải Hino 3.5 Tấn XZU720L- Thùng Dài 5M2
Mã: Hino XZU720L
670,000,000 Đ
Xe Tải Hino 3T5 XZU650L- Thùng Dài 4M5
Xe Tải Hino 3T5 XZU650L- Thùng Dài 4M5
Mã: Hino XZU650L-AP
642,000,000 Đ
Xe Tải Hino 5 Tấn XZU730L - Thùng Dài 5M65
Xe Tải Hino 5 Tấn XZU730L - Thùng Dài 5M65
Mã: Hino XZU730L
718,000,000 Đ